Vi jobbar med mark.... Ekebergahallen
Välkommen till Ekebergahallen!
FILMER 1 Nr 1-4
- för hela Åsarpsbygden!
1. Finja monterar plintar och kantbalkar
2. Montering stomme
3. Yttertaket
4. Monteringen av limträbalkarna över docknings- och entrédelen
Ny film - Nr 6 - publicerad 12 december 2014 på FILMER 2
Bilder och filmer
Välkommen till Ekebergahallen och Åsarps IF!
1. Finja monterar plintar och kantbalkar
3. Yttertaket
Ny film - Nr 6 - publicerad 12 december 2014 på FILMER 2